Prohledat tento blog

28. listopadu 2013

Nakukování

      Když jsem se zmiňoval o možné motivaci genealogů, na tohle jsem zapomněl: že by v tom byla i trocha voajerství? Ono vlastně je to jakési nakukování do historie. Tak třeba najdete, že si 7.10.1873 Palát z Valče bral Palátovou taky z Valče.
Záhadou mi bylo, když jsem to zapisoval, že tam není ani stopa záznamu o dispenzi a pan farář Wolf to bral jako bezproblémovou věc, bez ohledu na krevní kříže a podobné pomůcky. A pak jsem po dlouhé době zjistil, že se v té oblasti Valče, Třebenic a Dolních Vilémovic se už od konce 17.století vyskytují dva rody Palátů, které se navzájem propletly až tímhle sňatkem. A vypadá to, že tam byl ještě třetí jejich rod, nespojený s těma dvěma, ale to chce ještě rozebrat... odkud se berou...

      Krása je, že když už to přečtete  a poskládáte do Excelu a vhodně setřídíte, začnou na vás ty příběhy samy vyskakovat; jak říkám, "rodokmen je o mrtvých":  Jakubovi a Marii se narodila dvojčata, jejich matka zemřela o dva dny později a  samozřejmě zemřela i dvojčata

      Trochu složitější je historie Josefa Paláta, který postupně měl tři manželky, až s tou poslední dožil až do smrti; aby se tenhle příběh objevil, musel jsem zpracovat data ze sedmi kronik (a některé údaje o narození a sňatku dětí jsou vynechány).
 Zajímavá je také poslední manželka; rod Manů se v těch oblastech u Třebíče vyskytuje v matrikách velmi dlouho a tady je najednou jedna narozena u Klatov
Její rodiče (cca 1843) žili ve Lhotě u Týnce u Klatov, nicméně nějakou návaznost na Many na Třebíčsku určitě měli.

       Tohle stěhování je vůbec zajímavé. O problémech s babičkou jsem psal, nacházím také řadu Palátů v přistěhovaleckých záznamech do USA na FamilySearch.org a když jsem se pokoušel ztotožnit některé z nich s mými matričními záznamy, neměl jsem zatím (doufám) moc štěstí. Vzhledem k tomu, že Paláti kolem Třebíče byli katolíci a půlláníci a vůbec "Rusticus", seděli na místě. Ale odkud přišli? Chvilku jsem si myslel, že třeba z Maďarska, vzhledem k jazykovým úvahám, ale k mému překvapení je už v Berní rule z 1654 (s odkazem na Soupis poddaných podle víry 1651) Palátů několik: Nepřevázka u Boleslavi, Vraňany na Mělníku a několik jich je uvedeno v oblasti Kralovic na Plzeňsku (Babina). A tady jsou hodně dlouho, od záznamu z 1558 v pozemkových záznamech.  Dokonce jsou zpracováni na německém serveru GEDBAS; autorem je pan Stephan Pallad z německé Hoyeswerdy (skoro je to přes kopeček...), jehož příbuzní to prý jsou. Zajímavý trik je osoba "Anfang Pallad", kterou má na vrcholu všech záznamů.
Dneska je to s Paláty jinak
a zbyli hlavně jak vidno na Třebíčsku a a kolem Vsetína a Valašského Meziříčí a podle FamilySearch.org jsou už v 17. a 18.století také "naproti" ; kolem Skalice a Senice už od roku 1637
kdy se Václav narodil Vavřinci a Anně. Ta česká jména snad svědčí o českém původu, tedy příchodu od Západu. Je také zaznamenáno narození roku 1695 Jiřího Paláta Pavlovi a Dorotě v Kysuckém Novém Meste, což je zase přes kopečky, kolem Zázrivé a Terchové - že bych byl spřízněn s Jánošíkem? :-)  Ale zase je co dělat: pokusit se zjistit, jestli přišli ze západu nebo z východu.
      Dost mne totiž mate původ toho jména, když jsem hledal babičku Gravenek tak na gůglu nic a Paláti jsou po celé zeměkouli. Pokud vím, existuje jakýsi výklad českých odborníků, že Palát je odvozen od "pálati", tj. planouti. Našel jsem to na jinak velmi zajímavé stránce  a je to použito i v přepisu Bible. V latině slovo "palatus" znamená "chuť" a v rumunštině  a v mnoha jiných (kupodivu neslovanských) jazycích existuje "palát"  s významem "palác" nebo s významem "patro" v ústech.  Dokonce je v tom smyslu i  tiskovina.  A třeba pallat je maďarsky "prkno", finsky "řezy",  lotyšsky = komora a švédsky pallat = podporovat, pokud jsem to hledal správně a gůgle neklamal.  Dokonce ten translátor má i albánštinu "palat pallat palate" je "strany palác patra".

      Pokusil jsem se něco sehnat i po genetické linii přes Genomac, ale lidé kteří se mi ozvali shodně konstatují (stejně jako já), že mají linie přerušené nemanželskými dětmi a když člověk uváží, kolik tady přešlo armád.. Ale asi nějak příbuzný jsme :-)

      Holt, je to jak s tou klíčovou dírkou, rozsah vidění máte omezený, takže tušíte, ale jistotu nemáte...