Prohledat tento blog

5. ledna 2014

Rodina a příbuzní

jsou v Čechách chápáni jinak než na Moravě; rodina na Moravě je výrazně širší a jako blízké příbuzenstvo se berou i v Čechách "cizí lidé". Už i to přísloví "naše kráva, vaše louže" o tom svědčí. A ono se to vyvíjelo i v čase: 25. listopadu 1889 si podle matričního záznamu  bral František Bojanovský Annu Marii Bojanovskou, dceru Jana Kloudy a Marie Brabcové. Zajímavý je na tom dispens 1.stupně (čili povolení sňatku u nejbližšího příbuzenstva), protože to byla vdova po Josefu Bojanovském. Sňatkem se tedy z církevního hlediska člověk stával příbuzným, členem rodiny v plném smyslu slova i když geneticky s tím neměl nic společného...