Prohledat tento blog

25. března 2014

Střípek

Genealogie je o tom, že musíte mít štěstí: na archiválie i na lidi...
Prodral jsem se matrikami a našel řadu historií a příběhů a jak už člověk pro les nevidí stromy, zjistil jsem, že nevím některé věci z doby relativně nedávno minulé, týkající se mne dokonce osobně. Rodiče odešli z Prahy někdy v roce 1948 do Děčína, kde jsem se sice nenarodil, ale žil do svých čtyř let. Jak už jsou tak celky sjednocovány vyprávěním příběhů, jedna z rodinných historek tvrdí, že jsem ve svých dvou letech uměl adresu, abych se neztratil: "Štefanikova dvacet dva". A druhá, mlhavější vzpomínka na uspořádání bytu, okno do zahrady a pohled skrz nějaké zábradlí... A jak jinak najít informace, než v archivu v Děčíně.

Teď malá odbočka pro ty, kteří to nevědí:
 • všechny archiválie v Česku jsou řazeny v tzv. fondech, jejichž seznam je zde,  takže se jaksi trochu dá odhadnout o co by asi mohlo jít, protože fondy jsou organizovány podle tzv. původce, tedy jakéhosi generujícího zdroje.
 • základní archivní měrnou jednotkou je kupodivu běžný metr. Není tak jasné co se měří, protože archiválie je tvořena kartony, krabicemi, bednami, šanony, knihami...Ale prostě se to postaví do řady a sečte se to. Takže když hledáte něco o lidech v okolí Dalešic na Třebíčsku, najdete například fond
a před vámi je 17,37 běžných metrů...čehosi.
 • Aby se v tom jeden vyznal, archiváři věnovali spoustu práce tzv. inventáři fondů, tedy soupisu toho, co v tom fondu vlastně je a v jaké dílčí jednotce to je, tedy v které krabici se to najde apod. Je to vlastně něco složitějšího ale v principu podobného indexu matriky;  taky se tomu index říká... Výše je uveden inventář fondu mající 34 stran...
 • Když chcete do nějaké archiválie nahlédnout, můžete se podívat na web, kde je dnes již spousta scanů: asi všechny "mrtvé" matriky z Česka, u některých archivů doplněné i o další knihy, jako jsou kroniky, listiny, fotografie, třeba na Porta Fontium můžete hledat následující, včetně lázeňských hostů
ale to je spíš výjimka a skoro vše je uloženo v archivech off-line. Takže musíte:
  • odhadnout, jak by se fond mohl jmenovat a najít si, ve kterém archivu by měl být uložený
  • najít si stránky toho archivu a najít si kontakt na badatelnu (kdysi jsem slyšel termín "badouš" pro návštěvníka...)
  • mailem či telefonicky si tam rezervovat na určitý den místo. Teď se pytel roztrhl s námi, amatérskými genealogy a badatelny nejsou nafukovací....   
  • Pokusit se požádat správce (v badatelském listu, který se tam vyplňuje, je pro toho příjemného pána či paní uveden název "dozor" :-) o potřebné archiválie, které by vám mohl připravit. 
  • A pak ve správný den přijet na správné místo a bádat. Archiv vám obvykle poskytne latexové nebo dokonce bavlněné rukavice, protože chvíle listování znamená, že jste od prachu jako ...
  • A pokud nemáte připravené archiválie, protože nevíte, co z těch desítek metrů fondu chcete, musíte nejprve požádat o inventář fondu, zkusit vytipovat, kterou krabici byste tak mohli chtít a pak o ni požádat archiváře v badatelně. Dost často je fyzicky přítomna v budově, někdy vám řeknou, že ji přivezou do zítřka. A pak ji pro vás přivezou a otevřete ji a během deseti minut zjistíte, že to ale vůbec není ono a že jste je citýrovali zbytečně a musíte opakovat tápání a hledání a přivážení krabic zase a znovu. Jestli máte jako správce badatelny příjemnou bytost, buďte šťastni...
     Takže k tomu střípku: kde je Štefanikova 22? Pohlédneme-li na mapu Děčína,  u gůglů je to někde mezi vilkami v Boleticích a to je podle mé paměti nesmysl...

Takže musím do historie, jak se jmenovaly v Děčíně ulice v roce 1948.
Našel jsem stránky SOkA Děčín, vyhnul se nástraze, protože Děčín udává dvě badatelny (jednu Podmokly a jednu Děčín a je to přes most) a našel pana Votápka jako odborníka přes badatele a jeho mail a abych se mohl objednat; chtěl jsem najít, co bych vlastně chtěl. Z popisek fondů z Děčína jsem zjistil, že že by mne mohl zajímat fond ONV Děčín
a to hlavně proto, že jeho inventář je dokonce online na webu (tady je vidět, kolik dalo práce projít těch 161 metrů krabic popsat...) a v něm jsem našel K-26 a přejmenovávání ulic. Hurá. A ve fondu MěNV dokonce je uvedena agenda přidělování bytů, no co může člověk chtít víc...
Takže jsem do mailu panu Votápkovi popsal, co potřebuju, soustředěn na obsah jsem popletl kalendáře a termíny, na což jsem byl slušně upozorněn a po vyjasnění jsem se těšil...
Po krásném počasí dlouhou dobu v pondělí sněžilo, pršelo... Na kopci u Kamenického Šenova byl sníh (proč jsem tam jel, to je zase jiný příběh)
a dojel jsem do Děčína a našel badatelnu - je pěkná - 
vyplnil badatelský list
a měl jsem připravenu krabici z fondu K-26
Jak už to tak bývá, v konkrétním kartonu šlo hlavně o přejmenovávání ulic podle K.Gottwalda. Nic víc...
     Tak jsem s nadějí v hlase požádal o tu druhou knihu s přidělováním bytů, protože jsem doufal, že když budu hledat v roce 1948.... Pan Votápek se na mne vlídně usmál a pravil, jestli na to mám dovolenou, protože v inventáři fondu je o téhle části uvedeno asi 80 krabic a to nikoliv podle času ale podle původce, tedy podle katastru a čísel popisných..."Znáte číslo popisné"? 
  
     Jak najít číslo popisné? A jak vlastně zjistit jak se ta ulice jmenovala? Naštěstí ve stejném inventáři byly i další archiválie a to seznam domů podle vlastníků
a ten se ukázal jako ten správný zdroj. A jelikož jsem panu Votápkovi vylíčil co hledám, on se zamyslel a pravil, že v archivu mají takovou starou zasklenou mapu Děčína a tam by to mohlo...
     Listoval jsem soupisem domů z roku 1951 a jako první potěšení bylo to, že se tam vůbec Štefanikova ulice objevila; mohla se jmenovat už zase úplně jinak...A pak jsem našel co potřebuju, to vám je takový zvláštní pocit...Takže č.p. 1050.
     A pan Votápek přišel s nalezením ulice, která je nyní Čsl.armády.


Nerudova a Dobrovského zůstaly, jen ten Štefanik... A pak už se našla krabice s domem
a v tom domě

i záznam o přidělení bytu 2+1 v prvním patře z 16.3.1948
a záznam o předání bytu v červnu 1952, kdy rodiče odcházeli do Jablonce. O důvodech se také tradovala historka, možná i nějak reálná, protože jak tak člověk nakukuje a je zvědavý na příběhy, najde hned na dalším listu
Tady je to už ulice Čsl. armády, ale ono to s ní bylo složitější: nejprve Wartenbergerova
na podzim 1945 i chvíli 28.října
a pak už Štefanikova a ČSl. armády... V dokumentech se také člověk dozví, čím vším se tenkrát (jen tenkrát?) úřady zabývaly

I úředníci ONV bydleli a pečovali o majetek. Snad jen to "O.N.V. nemá námitek" měli možná jednodušší...
Z doby pozdější

Takže jsem poděkoval, rozloučil se a odjel a navigace mne dovedla k tomu domu a bytu v prvním patře vpravo, to si tedy pamatuju

a tohle je vchod

a zahrada je dvorek toho domu a tohle je to zábradlí...

A střípek je v mozaice a Děčín je pěkné město...