Prohledat tento blog

7. srpna 2014

A léto skončilo

     Jel jsem v pondělí kolem soboteckého Humprechtu do archivu Památníku NP ve Starých Hradech. V polích s dalekým rozhledem u Zajakur se houfovali ptáci na drátech.
 A protože rorýsi odletěli už v neděli, 3.8. a netykavky střílí okolo co to dá, léto už je asi pryč, jak jsem kdysi psal.

     Na nádvoří ve Starých Hradech chodily krojované slečna s růžky a jiným čertovským malováním, do badatelny duněla z novodobých amplionů středověká muzika a z nádvoří u andělíčka i bubny...Archiv se asi bude stěhovat do Litoměřic a už tam pak nezůstane ani stopa dávných hezkých časů a světélek v temnotě...