Prohledat tento blog

21. listopadu 2013

Nebožtík Smalbone

je nádherná právnická detektivka od Michaela Gilberta, ve které se najde mrtvola v krabici na spisy a vyšetřující inspektor Hazelridge a a jeho nikoliv přihlouplý Watson, totiž  insomnický pan Bohun spolu rozmlouvají, jak se ti zločinci vlastně chytají:
"Pokud jsem zjistil, jsou jen dva způsoby, jak ulovit člověka.  Jeden z nich je, že se hodí do vody granát: dalo by se to nazvat metoda šoku. Druhá metoda je pracnější, ale asi tak stejně zaručená: upletete síť a taháte ji přes rybník sem a tam; malér je, že totiž většinou nemáte přiměřeně velký granát. Zpočátku tou sítí nechytíte nic, ale když je síť dostatečně hustá a zabírá dostatečně do hloubky a taháte s ní dostatečně dlouho, musí všechny vyplynout na povrch."  

       Mám tu detektivku moc rád a četl jsem ji mnohokrát a když jsem začal uvažovat o tvorbě rodokmenu, vzpomenul jsem si na ni. A rozhodl jsem se postupovat podle popsané metody; měl jsem štěstí, že (aniž jsem o tom věděl) byly splněny některé podmínky, bez kterých tato metoda nefunguje. Jak řečeno, v podstatě jsem to naplánoval tak, že vezmu všechny matriky z Myslibořic a okolí a projdu je a poznamenám všechno Palátech co najdu a pak to z toho dám dohromady. No, velké sny lidstva mají ty krásné vize na konci (blaho všech, spravedlnost, ...) akorát ty přechodové efekty realizace pak mívají trochu problém...

     To, co se tady pokouším popsat, je mnou (metodou pokus-omyl) vymyšlený postup, který bude fungovat jen někdy, na druhé straně pokud zafunguje, připadá  mi velmi efektivní a vhodný. V podstatě jde o zaznamenání sebraných dat do Excelu a jejich následné třídění a filtrování. A když pak vezmete ta data z různých zdrojů a matrik a setřídíte je a vyfiltrujete, občas na vás vyskočí příběh...Podmínky. Funguje to tehdy, když hledaný rod nepatří do stěhovavých povolání, ukazuje na to třeba poznámka "Rusticus" nebo "Gazarius" (rolník nebo domkář) v matrice. Znamená to totiž, že se předkové moc nehýbali z místa na místo; do konce 18. století to víceméně také šlo jen se souhlasem vrchnosti. Zajímavá stránka o stěhovavých povoláních je mimochodem tady. Druhou podmínkou je lokalizace jména, které není příliš běžné (jako Novák apod.). Obojí znamená koncentraci hledaných lidí na relativně malém území a tedy nikoliv enormní množství matrik ke zpracování; současně také možnost sebrání poměrně významného množství dat k dalšímu zpracování.


Vlastní postup.  Tímhle postupem vznikají vlastně tři paralelní seznamy: seznam nalezených údajů o osobách, seznam zpracovaných vesnic nebo vesnic pro další zpracování a seznam zpracovaných matrik. Jde o systematický postup, který, jak výše řečeno, může trvat dlouho, může být nudný, na druhé straně se v něm člověk hodně naučí a to hlavně číst matriční zápisy
 • Začít s matrikou narozených ve farnosti vesnice,  kde je určitě nějaký hledaný jedinec a tu zpracovat jako celek: záznam po záznamu vyhledávat a zapisovat vše, co se daného jména týká (narozený, otec, matka).  
 • Identifikovat a zapisovat vesnice kmotrů, případně rodičů; ty pak zahrneme do dalších kol hledání.
 • Totéž provést s matrikou zemřelých pro danou vesnici. Nalezené údaje osob zapisovat
 • Současně pro prohlédnutou matriku zapisovat identifikaci a časový rozsah a i datum procházení a počet nalezených záznamů; uvidíte, že když matriku projdete znovu po měsíci, zejména když je tam záznamů více, najdete ještě řadu nových záznamů, které jste před tím nezachytili a to hlavně z počátku, když čtení písma ještě není plně zvládnuté. 
 • Vhodné by asi bylo si současně dělat i seznam frekventovaných jmen dané vesnice stylem "hodně Čechů, hodně Vítámvásů, ..." ale nepřišel jsem na to jak a když se člověk soustředí na jedno jméno, těžko si uvědomuje jména jiná, to by asi bylo moc pracné...
 • Záznamy narození a úmrtí sloučit a odfiltrovat; k tomu jak pracovat se záznamy se dostanu za chvíli. 
 • V matrice oddaných hledat totéž a zapisovat.  Tady je vhodné poznamenat místo kmotrů svědky. Zase zaznamenávat geografické a lokalizační údaje do seznamu vesnic; pokud chybí nebo je jich naopak mnoho, tahle metoda bude mít problém.
 • Pokračovat v dané farnosti do minulosti, do starších kronik a poznamenávat vše nalezené.
 • Vzít vesnici a farnost, která se vyskytuje nejčastěji v těch lokačních údajích a provést totéž, od začátku: narození, zemřelí, oddaní...

Výhody. Připadá mi, že výhod je několik:
 • je to systematický postup a máte přehled, kolik je toho zpracováno jak v čase tak místně
 • matriku - zejména novější - obvykle psal jeden člověk takže si můžete "zvyknout" na jeho rukopis, zkratky, způsob zápisu a snáze se to čte
 • hledáte určité jméno, ale jen jedno. Znamená to, že si můžete zafixovat grafický tvar tohoto jména v dané matrice a pak to jde prohlížet poměrně rychle prohledávat. Samozřejmě, musíte vzít v úvahu, že existují podobná a tedy zrádná jména. V mém případě Polák, Pala, Pell, Salák...   
Co zaznamenávat o lidech. Udělal jsem si na to jednoduchý Excel doplněný pár vnitřními makry; ostatně pro zájemce je uložen tady.  Vyplněný vypadá asi takto

Má několik listů, hlavní je list Matriky, který obsahuje tři skupiny sloupců (v jiném pořadí než tady popisuji):
Tohle jsou vlastně záznamy z matriky: číslo domu, jméno osoby, otce a matky, rodné jméno matky a jméno manžela či manželky. Jak zapisovat příjmení popisuje třeba tento post.  Rozhodněte si na počátku, zda a jak budete rozlišovat Matěj a podobný Matyáš. Do záznamu je potřeba zapsat vše co z matriky plyne, do posledního sloupce komentáře je vhodné popsat všechno ostatní: věk úmrtí a příčinu, později zemřelý, jména kmotrů či svědků, odkud, co je vám divné...
Narození, úmrtí, sňatek. Ves - to je trochu složitější, psal jsem si tam ves odkud pochází muž u sňatku a jinak ves události. Archiv je MZA nebo jiná zkratka pro znovu vyhledání, stejně tak stránka (on to má být spíš Scan, protože to je číslo stránky v aplikaci, nikoliv číslo matriční stránky) a Kniha = signatura. Rok a datum pak vytvoří pole DatumDMR pro třídění.

     Další pole označují údaje pro zpracování, když je ten Excel naplněn "zdrojovými" daty:

M1, M2 a M3 jsou vyhledávací markery; další list Dotazy totiž obsahuje parametrická pole
a podle toho se nahodí znak ANO ve vzorci v markeru (podmíněně formátovaný). Je tam skryt vzorec, například pro sloupec M1

=KDYŽ(Dotazy!$B$1<>"";KDYŽ(NEBO(NE(JE.CHYBA(HLEDAT(Dotazy!$B$1;S2)));NE(JE.CHYBA(HLEDAT(Dotazy!$B$1;T2))));"ANO";"");"")

 V tomto případě jde pak vyfiltrovat situace, které se Karla týkají jako osoby či jako otce.

Rod vyplňuji tak, že setřídím údaje podle Otec, Matka, Rodné jméno, DatumDMR - tím se dohromady dostanou údaje o rodině a jejich dětech. Nakonec jsem usoudil, že je vhodné, aby i sňatek dětí byl ve stejné rodině, i když sňatkem vzniká rodina nová. Výše uvedený řádek Rod max na listu Dotazy říká, že pokud bych objevil novou rodinu, měla by číslo 101 u všech řádků (narození dětí, jejich sňatky a úmrtí, případně úmrtí otce či matky). Dost často si ale pomáhám - minimálně při úvahách a zapisování - vesnicí a číslem domu.  

ID je označení osoby - pomáhá mi opět pole maxima v dotazech výše; další osoba by měla 430 v tomhle příkladu.  Osoba vzniká nejprve tak, že setřídím data v rámci rodiny a jména osoby a podle data a tam kde najdu pro stejnou osobu narození i úmrtí (případně sňatek mezitím) označím ji číslem osoby. Současně kontroluji komentáře, zda nejde o omyl (obvykle když je osoba označena v matrice jako zemřelá, pak by tam mělo být oboje). Ukazuje to také na chybějící data.

FmL je FemaleLine; píšu si ho u některých "cizích manželek" místo ID. Prostě František Palát si vzal Marii Juránkovou, pak umřel a ta se znova provdala. V matrice je Marie Palátová si bere XYZ a nemá v záznamech datum narození. Nebo zemřela Anna Palátová "Laurentius Pallath uxor".  Tímhle to jde odlišit, tyto "cizí" ženy" tady dostávají svoji linii.


Igno je pole pro filtraci. Je prázdné a zaznamenávám v něm
 • když najdu pro osobu její narození a úmrtí blízko sebe (několik let), znamenám ke každému řádku C pro možnost vyfiltrovat lidi, kteří z hlediska linie rodokmenu nejsou zajímaví
 • CC pro označení úmrtí bez nalezení narození v nízkém věku, Todtgeboren/Mrtvorozený apod. nebo když mám z matriky úmrtí, ale narození je v "živé" matrice, tedy bez návštěvy matrikářů nedostupné. 
 • S pro označení záznamů narození a sňatku dcery, která tím "vypadává" z linie rodokmenu
 • X pro nejasný záznam, který teď nechci brát do úvah
 • Q pro označení záznamu, který je nejasně napsaný a je třeba jej znovu prověřit v souvislostech (úmrtí bez narození nebo narození dětí bez záznamu o sňatku rodičů...)  
Znamená to tedy:

 • číst matriku a zaznamenávat její údaje do prvých dvou skupin
 • vhodně třídit a označovat ID osob, Rod, Igno apod. , doplňovat čísla a indikátory na základě minulých údajů nebo je korigovat podle nových dat. 
 • odfiltrovat to co není zajímavé a pokračovat v dalším sběru dat

Při doplňování nových řádků je třeba dbát, aby se zkopírovaly vzorce jak datum DMR tak hlavně markerů M1-M3; přes CTRL-? to jde zkontrolovat.

     Pokud jsou povolena makra, pak

 • CTRL-q  = nechat být (šedivý řádek)
 • CTRL-o = označená pole nejsou přesně přečtena, znovu zkusit načíst (oranžové pole)
 • CTRL-l  = celý řádek je potřeba znovu přečíst a zkontrolovat (oranžová)
 • CTRL-m = označená pole nejsou v matrice ale byla úvahou doplněna (červená)
 • CTRL-k = data zapsána do My Heritage (zelená)
 • CTRL-n = normální, smazat všechna označení v řádku

      Používám My Heritage v placené verzi, protože tady fungují shody SmartMatch a vzhledem k tomu, že došlo k strategickému spojení mormonské databáze FamilySearch s technologií MyHeritage, vzniká z toho vysoce výkonný nástroj se spoustou dat. Pro zápis o uložení do MyHeritage jsou pole
 • HID      identifikátor osoby, který přidělil MyHeritage
 • UPH     identifikátor osoby otce, tedy "vyššího" záznamu z MyHeritage

Pomocí filtrů (například UPH neprázdný a HID prázdný) je možno najít osoby, které ještě nejsou doplněny v MyHeritage apod.              

Mimo to je v tom Excelu ještě
 • list pro knihy, tj. zpracované matriky
 • list pro problémy
Nejčastějším problémem je sňatek, který mohl být ve vesnici tak do deseti kilometrů a chlapec se přiženil tam nebo si odtud přivezl nevěstu se sňatkem tam nebo se sňatkem v jeho rodném domě. Sem si pak píšu lokality které jsem prošel a identifikace matrik včetně prohledaných stran.
Matriky

a problémy

O tom Excelu si myslím, že se dá použít pro záznam zjištěného i v případě, že jdeme jen po jedné linii a odhadujeme rok narození a rok sňatku, které pak dohledáváme dále.  

     Tak to je pokus o malý příspěvek, který třeba bude někomu ku pomoci a užitku. A jdu se zase hrabat v matrikách a Excelu: v třebíčském rodokmenu je v MyHeritage asi 560 lidí (asi 350 shod s jinými rodokmeny i když ve větvích Juránků, Joklíků atd.) s tím, že v Excelu je dalších 450 zatím nezapsaných záznamů a asi deset otevřených problémů (odkud se vzal Šimon Palát, kterému se 1732 jako první dítě narodila Marie a který si podle indexu z FamilySearch vzal Marii Ruzka). A to jsem objevil spoustu Palátů kolem Babiny, Plas a Kralovic u Plzně, prvního dokonce v Berní rule kraje plzeňského 1654 a Soupisu duší 1651. Odkud se tam, proboha, vzali? Že by je panstvo z Osova dodalo na panství Kateřiny z Valdštejna po švédské válce? Prostě, pořád je co dělat.