Prohledat tento blog

3. ledna 2015

Dědeček bojoval v Itálii...

      Píšu rodinnou knihu a prohrabuji se starými papíry v krabicích a v jedné jsem našel zápisník svého dědečka z jeho anabáze za první světové války. Bylo stoleté výročí, tak jsem se někdy v říjnu pokusil jej zpracovat a přepsat; netušil jsem, že to bude trvat tak dlouho a že se budu utápět v desítkách detailů a pátrání a hledání a pročítání - stránek o WWI jsou tisíce...třeba tento překlad  nebo třeba zde.  Už jsem o tom zápalu "hardcore-genealogie" četl na jednom blogu... 


Zápisník z polního tažení od 1. září r. 1916
Karel Rudolf Palát, zahradnický příručí, Kosmonosy

     Písmo je dnes, vzhledem k stáří dokumentu, dost těžko čitelné. Snažil jsem se přepsat vše co jsem přečetl; možná místy je to chybné čtení, takže připojuji i skeny originálu a budu rád za případné připomínky a korekce. Přepis je italikou, moje poznámky jsou standardním písmem...
      Zápisky jsou jen na několika listech zápisníčku a obsahují dobu od konce srpna 1916 do jara 1917, přesněji, končí dnem 17.března. Nevím proč, ale možným vysvětlením je únava; počáteční zápisky jsou den za dnem, ke konci už zahrnují delší časové úseky, stále stejné, zima, palba, jen občas se objeví něco jiného v té monotónnosti ( to jsem se pokusil podtrhnout) ... A poslední záznam je dost dramatický, pak už se na dalších listech zápisníku objevují objednávky na zeleninu apod. a mimo jiné i rozvoj mocnin dvojky; binární soustava tenkrát ještě nebyla moc v kurzu, takže asi šlo o úlohu se zrnky pšenice na šachovnici...
     Taky básnička tam je; stylem mi připomíná Otokara Březinu, ale nenašel jsem ten text ani v GBooks. Tak nevím, že by tatínkovy básnické vlohy byly po dědečkovi?
     Struktura zápisků je jednoduchá: příjezd na místo, cvičení a přehlídky, nástup na linii a boje. Dědeček pocházel z Valče u Hrotovic u Třebíče a v Kosmonosech byl "na práci" (v roce 1932 bylo v Kosmonosech 7 zahradnictví). Na téhle stránce je odkaz na historii vzniku a strukturu rakouské armády; kdyby byl dědeček z Mladé Boleslavi,  měl by odvodem patřit pravděpodobně do 10. pluku Landwehru (10. Landwehr Infanterie Regiment neboli LIR). Na mapce spadá Mladá Boleslav do doplňovací oblasti Landwehru (zeměbrany) i Landsturmu právě pro 10 LIR. Podle stránek vojenství.cz se doplňovalo podle rodné obce a tedy by měl být v 24. pěším pluku - doplňovací obvod Znojmo; o tomhle pluku se toho na webu bohužel moc zjistit nedá a tak se k přesným údajům o mém dědečkovi, pokud jsou, snad dostanu, až otevřou badatelnu VHA; další k tomu slíbený termín je 2.1.2015.
    Našel jsem i obálky od dopisů, které mu posílala jeho dívka a moje babička; musím jen konstatovat, že po mně se nezachová ani mailová korespondence, natož obálky...
     Když je seřadím podle data na razítku, plyne z toho, že v roce 1913 byl na cvičení právě u tohoto 24. znojemského regimentu, 2.prapor, 1.rota. Byla to spíše výcviková základna, než plný bojový prapor.
    Druhá obálka je zajímavá a nejsem si jistý, jestli patří k vojenské minulosti, protože 16.2.1916 (půl roku před záznamy v zápisníku) mu píše do dvoru Rzemien u Rzochowa v Haliči. Navíc to označení mluví o pracovním oddílu válečných zajatců...co u čerta dělal na té galeře :-)    

  Na mapě je to opravdu na Haliči


     Další obálka je o něco později, z Bezna, kde babička v té době bydlela a tady je uveden Landsturm Bataillon, tedy 3. prapor 38. regimentu, 3.rota. To je berounský regiment, doplňovaný z jižního okraje středních Čech. V březnu tedy už byl na cestě a psalo se mu na polní poštu. Katalog feldpostů od Andersona je někde k půjčení, kdyby měl někdo zájem...  


Později, po konci zápisů je mu psáno na sloučenou útočnou rotu brigády 179; mně z toho plyne, že utajení dosáhlo maxima...


    Zápisky v sešitku jsou psány na italské frontě. Musel jsem si připomínat dějepis, abych se v tom poněkud vyznal: Itálie nejdříve zastávala neutrální stanovisko a neválčila proti žádné straně konfliktu, ale expanzionisti (názorové hnutí Italia irredenta) stále požadovali územní přičlenění oblastí s rusky...pardon, italsky hovořícím obyvatelstvem k Itálii. Itálie vyjednávala s Rakouskem i Britanií, až - pod slibem přidělení Tyrolska k Itálii po vítězství - uzavřela v roce 1915 Londýnskou dohodu a zahájila válku proti Rakousko-Uhersku.  Bojovalo se na dvou hlavních liniích: Italové postupovali východně směrem na řeku Isonzo (dnešní Soča ve Slovinsku), která byla blízko italsko-rakouské hranice a planině Gorica; v této oblasti se postupně vybojovalo 12 velkých bitev,
      Druhá linie útoků byla směrem na severozápad, na Tyrolsko. Itálie zaútočila na linie, které se Rakousku podařilo opevnit ještě před zahájením války, takže boje se tady staly statické, vyčerpávající obě strany. Na jaře 1916, jak ilustruje mapka zde, kdy na frontě Isonzo byl klid v očekávání další ofenzivy Italů, Rakousko se pokusilo tzv. ofenzivou Asiago, kterou také nazývalo Strafexpedition (Trestná výprava) posunout v Tyrolsku hranice na jihovýchod, nicméně 18 divizí nestačilo a jim se ten útok nepodařil; boje zde tak uvázly na mrtvém bodě, jen požíraly další a další zdroje, lidské i materiální. Průlom se zdařil až v roce 1917, po bitvě u Caporetto; letní přípravu zapsal do svých zápisků i pan KiplingUvádí se ztráty asi 150 tisíc mužů na rakousko-uherské straně.  A z této oblasti Dolomit (říká se tomu i "zapomenutá fronta") jsou zápisky mého dědečka, který sem byl na podzim 1916 asi "doplněn" jako náhrada za zmíněné ztráty utrpěné na rakouské straně..

 Odjezd ze Znojma 27.srpna v 11.hodin ráno  
30.8. Slezali z vlaku v Bränzolnu. První nocleh venku v městě na ulici. Město vystěhované. 3 h. Bud. ráno bez snídaně do kopce. Ve dvě hodiny odpoledne příchod do Snt. Michael, menáš, v 21/2 hod. 1 konserva, večer sýr
31.8. Řádné ubytování ve sva. Michaelu, noční bouře, odpočinek celý den.
1./9. Vydávání chleba, cikára a peníze. Nemocný.
2/9. U lékařské prohlídky. 2 dny volný služby.
3/9. Neděle, pokoj a tiše.
4/9. Marod nic zvláštního
5/9. Nemocný ještě
6/9. Zdráv. Cvičení.
7/9. Přehlídka v Kaltenu.
        74. 37. 92. 2. landst. 5. landesitz. 84. 43. a 11/39 11/38. odp. Odpočinek.
Pokoušel jsem se o to, ale nebyl jsem schopen dešifrovat o jaké jednotky se jednalo.
8. Svátek. Celý den komando o sirky
9. Pochod. Místní stráž.
10. Stráž. Odpočinek.
11. Cvičení ručními granáty
12. Lezli na horu
13. Nemocen
14. Odpočinek
15. Střelnice
16. Pochod cvičný na Mendlpass1362 a Pangal 1733. Kopce nad st. Michaelem a Kaltenem (modré značky).
17. Kopání zákopu
18.    "      "
19. Polní střílení
20.    "     "
21. Odpočinek
22. Kopání zákopu, házení ručními granáty
23. Polní střílení
Ještě k místům, kde se to odehrávalo - je to trochu na jih od Bolzana:
     Posádkou byli ve svatém Michaelu a výcvik probíhal v Eppanu (Appiano) v horách nad svatým Michaelem (zelená značka). Je to dnes velmi turisticky vyhledávaná oblast.
24. září
Přehlídka, odpočinek
25. Nosení dřeva, velká pit.
26. Kopání zákopů
27. Pochodové cvičení.
      prohlídka Velfenburg (vlčí hrad)
  zřícenina ze 4. století   Pokoušel jsem se tu zříceninu najít, ale v kraji Eppanu (Appianu) je prý asi 180 hradů a zřícenin.
28. Odpočinek
29. Cvičení v lese
30.   "      "
1.října Odpočinek. Lérink.
2. " Cvičení, útok. (Mašingewer) marš.bereit
3. "        "
4. "  Odpočinek )
5. " Přehlídka
      Jeho c.v. Arcivevoda Eugen)
6  Odchod s Eppanu 
     več. v 5.h. Celou noc pochod
přestávka 1/2 h. v Traminu.
ve 3 h. příchod do Neumarku
odpočinek do 6 hod. r.
káva. Na nádraží. spost. ran
7. Celý den pochod přes ves Luganum (San Lugano) rast 11/2. Lanová dráha.
vodopád. příchod v 6 hod.večer
příchod do ves Daiano
jednu konzervu, utrmácení
nocleh v opuštěném domě na holé zemi
8. Ráno v 6 hodin bez snídaně
* odchod do města Gavoleso odp.
1/4 hod. Pochod dále k Predacu 
hladem ve mestisu Tesero odpoč.
asi 1/2 hod. příchod do Predaco 
ve 2 h odpol.menáš dále ve 4
h. v Moeně noc *+++
V zápisníku se v textu objevují hvězdička a křížky. Nevím co znamenají, u těchto je na boku svisle napsána poznámka "granát"... Padlí?
9. Odpočinek v Mojene, menáž, 
odchod do Viga v 1. hod odpo.
příchod do Vigo 61/2h več. 10 h káva
10) Celý den odpočinek, prádlo prala naše kuchyně. Chleba, cigarety
11. Rozdělení ke kompaniím, přidělen ku 3. kom. pivo. odchod z Bozzy do bitevní c... 14 mužů
12. Příchod do zákopů
     Střílení kanonády
13. Střelba kanonády *
     u mináže rozbité .....
    zachraň se jak kdo může


Ten pochod probíhal tudy.
     Kulaté značky vpravo nahoře označují oblasti Gruppo del Catinaccio a Marmolada, o které se bojovalo.  Jsou to dnes jedny z turisticky nejatraktivnějších oblastí Dolomit, oblasti via ferrata...A na první světovou tam hodně vzpomínají : v oblasti Ampezzo (Cortina d'Ampezzo) je například  museum první světové války, pořádají tam poznávací výpravy a díky globálnímu oteplování i objevují nové věci... Ale když se vrátím k dědečkovi, Val di Fassa, odkud nastupovali do bojové linie, je také krásné idylické místo i když jemu to asi tak nepřišlo...záznamy z počátku prosince 1916 jsou dost děsivé.14. Do 11. hodin stavění unterstantu. Střílení děl.
     V noci polní stráž. Ticho.
15. Talianský ero, palba strojních pušek. Slabá střelba kanonády.
16. Ticho. Stavění untrštantu odpoledne poplach v noci stráž. Ticho.
17. Naše kanonáda. Stráž.Ticho.
18. Ticho. Větší zima
19. Stal stráž od 10 do 12. Italská   *
      střelba kanonády. Rozbití spacích 
      zákopu na C.2.
20. Padá sníh. Vánice.
      v noci střelba pušek, kanonády, osvětlování. Mlha. Stráž.
21. Sněhová vánice. Ticho. 
     večer vyhoření spacích zákopu
     4 ..... a naší kuchyně
22. Slunečno, sněhu místy na 2 m.
      větší zima, noční stráž. Ráno žit. káva. Slabá střelba pušek.
23. Mráz, slabá kanonáda, střelba pušek, noc celkem klidná, 
      střelba strojních pušek. Stráž.
24. Slabá střelba pušek, mlha, padá sníh, v noci ticho, silná mlha.
25. Slabá střelba pušek, hustá mlha, prší a sníh, denní stráž, v noci hlídka. Střelba kanonády.
26. Střelba pušek, proměnlivo, noční stráž, ticho, mráz.
27. Slabá střelba pušek, mrzne, jasno. střelba kanonády na
     Varosch. (nedohledal jsem) Noc klidná
28. Denní stráž, Střelba stroj. 
      pušek, zabit Lacina. Noční hlídka, padá sních.
V databázi padlých WWI jsem se pokoušel - bez výsledku - najít jméno Lacina, které by odpovídalo...
29. Jasně. Stěhování s C. T na zákopy 27. Přidělení na 29
     došli 10 hod.           *
30. Jasně, palba pušek. Ero. It.
     Polní stráž. Ital. kanonáda
31. Palba kanonády, jasně.
   Celou noc silná palba pušek, stroj
   Celý den dělost. 7 ran. 1. mrtev
Listopad
1. Krásně, zima, přes den palba pušek. Celý den ....., odpol. palba
   Kanonády. Noční hlídka.   *
2. Slunečno. voj. eroplán, silná palba pušek, noční stráž.
3. Od rána It. Kanonáda všech kalibru na vrch Kostabeli (červená značka).
   Mrzne, sníh, noční hlídka. 

Ten kopec má skoro 3000 m a je vidět, že i na vršku se bojovalo; ostatně další zápisky o tom vypráví...
4. Dopoledne palba kanonády, pušek, strojních, na obou stranách. dení stráž, noční hlídka. sníh.
5. Celý den sněží, promočený, vítr a zima, slabá palba puš. dení stráž, noční hlídka
6. Sněhová bouře, * , Střelba Pušek, dení stráž, hustá mlha, noční hlídka, mrzne
7. Celý den slunečno, mrzne, palba kanonády všechny směry, dení stráž, noční hlídka. Palba pušek, Dobývání Kolemberku .... Mlha (to jméno jsem nedohledal, ale asi by se našlo na vojenské speciálce...) 
Listopad
8. Sněhové vánice, slabá střelba pušek, Mlha
9 . Sněhové vánice, sesouvání lavin, zasipán lavinou
   slabá střelba pušek. **+
10. Sněhu místy 15 m. hászení sněhu, sesouvání lavin. Noční hlídka
     dení střelba pušek. 1. mrt.
     Sněží, mrzne, *.
11. Vánmice ustaly. Slunečno, otepleno. Slabá střelba pušek. Denní stráž, noční hlídka. Noc jasná. 1 raněn. lavina
12. na Marmolatě zasipala 170 mužů, 6 koní, 38 mrt., 12 nezvěstných, 
    dení stráž, noč. hlídka . Střelba pušek a kanonáda.
13. Slunečno, střelba pušek, noční hlídka. Střelba kanon vrhání min. Ital. mrzne
14. Mlha. Sněhové vánice, slabá střelba pušek a kanon. v noci mrzne, celou noc k. záko...    
Listop.
15. Jasně slunečno. Střelba kanonády, pušek, dení stráž, noční hlídka, vrhání min na Kolenberg. Naše kanonáda. Příchod posily 12/38. Lait. Rath.
16. Podmrakem, slabá střelba pušek, Italská hlídka. Osvět. thý mráz, noř´ční hlídka
17. Sněhové vánice, střelba pušek a kanonády, noční hlídka, dení stráž.
18. Silné vánice, střelba pušek, vrhán min, sesouvání lavin, noční hlídka, opuštění zákopů. *. *.
19. Nepřetržité vánice, raněn těžce Lank, noční hlídka, dení stráž, střelba pušek.
20. Vánice, mráz , střelba stráží, noční hlídka. Laviny.
21. * Hrozná bouře sněhová, sesouvání lavin, celou **
   noc a den házení sněhu
List.
22. Vánice povolily, lavinou zasipáno 6 lidí, 2 dny bez chleba, Spousta sněhu. noční hlídka, ** Střelba pušek a kanonády
23. Třetí den hladem, večer trochu sucharu, znovu vánice
   celý * den a celou  * noc dělost, 
   střelba pušek, vrhání min
24. Jasně, nepřetržit. střelba, zase již menáš, noční hlídka, srážka s Ital. hlíd. Tuhý mráz
25. Slunečno, střelba puš. a kanonády. Noční hlídka, tuhý mráz
26. Nové vánice, Přísaha v noci hrozná bouře sněhová, noční hlídka, střelba pušek
27. Vánice, sesouvání lavin. Raport. dení stráž, střelba pušek, lanová dráha, házení sněhu
28. Vánice se stupňují, bouře sněhová, silná kanon. noční hlídka, střelba stráží
29. Vánice trochu ustali, sesouvání lavin. slunečno. silná střelba pušek a kan. v noci kopání zákopu
30. Slunečno, střelba pušek, slabá kanonáda, dení stráž, noční hlídka, mrzne
1. Prosinec
Sněhová bouře, hlídka střelba pušek. * *
2. Slunečno, změna zem.střelci, noční hlídka, střelba pušek, slabá střelba kanonády.
3. Silná palba kanonády oboustraná, pušek. bez chleba, slunečno. Celou noc práce, žebřík.
4. Ráno klid, silná dělostřelba pušek palba, roziti lanové dráhy, dení stráž, noční hlídka, mlha, v noci sněží
5. prosince
od 5. do 16. hrozné sněhové vánice, boře, sesouvání lavin. Rozbita lanovka, takže nemůže k nám žádný proviant. Denně jen konservy a suchary. Úplně vysíleni prací se sněhem hledíme vstříc blížící se katastrofě. V noci ze 12. na 13. armádní rozkaz J.Vel. v němž nás pobízí k vytrvalosti a poukazuje na blížící se mír. Polní stráže hrozící jim nebezpečí lavin jsou staženy. Na hoře Kostabele zasypáno 169 můžů a 137 je mrtvých na Marmolatě přes sto zasypaných a 70 mrtvých.   
Slabá střelba stráží.
16. Počasí se trochu změnilo, zde chutná nám přinesený chléb jehož jsem 1 a 1/2 veky na jednou snědl. Byl to život k zoufání.
17. Pros.
Počínají kruté mrazy, opětně doprava potravin dříví a vše ostatní. Źádná pošta nedochází. Záměna z poslní stráže 2900 do zakopů 2700.
18. Slunečno ve dne krásně. Střelba pušek, odchod leit. Ráta, odpoledne polní stráž v noci hlídka. Opětně začíná vánice
19. Ráno v 8 hod. prudká sněhová bouře. Poštovní doprava je k nám již 14 dnů zastavena ani polní list nedojde. Střelba pušek
20. Opětně jasně. Došla pošta. Stráže a hlídky, nosí se proviant a dřevo, slabá střelba pušek.
21. Trochu odpočinek, 3 měsíce jsem nebyl převlečen z prádla, trochu jsem se .... čistily pušku. 
22. Stráž a hlídka, počasí je krásné, silné mrazy.
   Střelba stráží, slabá dělostřelba. Hlídka noční.
23. Házení sněhu, nošení potravin do zimní zásoby, slanina konservy, suchary.
24.  Štědrý den - - -
    stráž polní     ruční grant.
    60. pat. - - naš. At.
25. Odpočinek, slabá střelba pušek
26. až 29. 3 lav. 450 lidí
Situace nezměnna, práce stále dosti, nemocen, každý den na ...... pro potraviny, stříly se stále, jednou slabě po druhé silněji
30. Balik od Anušky (babička), nošení proviantu. Slabá střelba pušek, noční hlídka.
 
31. Dopoledne odpoč. nošení dříví. od. polní stráž, začínají opětně vánice nová zima. Slabá střelba pušek
                                                          1. led. 1917 
1. Začínám z Vachou od 12 do 2 stráž Ticho ani ráno nikde ......
2. Nošení potravin, odpoledne dřevo. Vánice, házení sněhu.
3. Nošení potravin, házení sněhu, Oprava prac. doby. (Téhle poznámce nerozumím) des. Korn. Slabá střelba pušek
4. Vánice ustaly, házení sněhu Střelba, pušek
5. Polní stráž, odpoledne, střelba pušek
6. Méně chleba, 1/4 chleba na 24 hodiny, večer střelba kan. 17 šrapnelu. pušky.


7. Obnova, Polní stráž 2500 odhazování untrštantu.
8. Obnova 25. Začínají opětně vánice střelba kanonády na naše zákopy
9. Házení sněhu, noční házení zákopů. Sněhová bouře.
10. Polní stráž, hrozný čas, slabá střelba pušek
11. Vánice ustala, opětně stažení 25. v noci mrzne  
12. házení sněhu opětně došli spotravou. Polní stráž 25. se vrací do zákopů, berou si zásobu
od 13 až do 21.  sněhové vánice, bouře, se střídají. Laviny na všech stranách sesouvají. Potravina k nám a vůbec veškerá doprava je k nám zastavena. Žije se ze zásob. Slabá střelba pušek.
21. Konečně se trochu vyjasnilo. Přišla první opětně potrava. Italská dělostřelba.
Od 22. až do 25. Jasně. patrol. Není dne kdy by se nestřílelo z kanonu. Nesmí se ukázati nikde ani človíček. Každý den někdo raněn na naší pozici.
Od 25 nemocen v nemocnici Kampitelo.  Zápal krčních žláz, střev a zánět ledvin. Zde jsem byl do 12. února. Do Viga k prohlídce a a do zákopů opětně na horu kam jsem ještě v 9 hod. večer došel. Zasypán sněhem.
13. února Zde dělají se horečné přípravy na útok očekávaný od 18 do 20 února. Práce je dosti.
Městečko Campitello je na kraji bojů, na konci údolí Val di Fassa.
Cesta z Vigo di Fassa je vidět i na Google Street View a tam někde, nahoře, bych odhadoval, že byly ty zákopy...

Střílí se z děl všech možných kalibrů deně. 
17  jsou dva zabití a 2 těžce ranění, stráže jsou se sylovány hlídky chodí už k Italským zákopům. Přísně dbáno by mužstvo bylo stále připraveno. Spí se málo.
19 v noci poplach, který skončil klidně až na několik výstřelů.
20. se čeká na útok. Byl odražen *** (Že by ty hvězdičky byly něco jako zářezy na pažbě dědečkovy pušky...)
21. Kanonáda, pušky. Letadla nepřítelská i naše. Vrhání min a pozornost zdvojnásobena
22 Stěhuje se II. setnina do nových zákopů. Celkem dosti klid
23. Bijí děla, pušky Ofenziva odložena
24. Stálé boje dělostřelecké, hlídky a stráže stále dvojité
25. Dělostřelecký útok na naše zákopy. Stál jsem právě stráž. + + +
Od 26. až do 1. břez.
Dosti čilá dělostřelba, pušky, to je stále slyšeti. Odražený útok. Letadla za pěkného počasí prohlíží okolí.
2. Břez a 3. Příprava k Ofenzivě. Odvelen poručík Dorotík.
4. Předešli Italové svojí ofenzivou nás a syce na horu Kostabelu která byla po 3 dny, až do 7. bombardována. Není snad místo kam by nedopadl granát nebo mina. Kolik raněných a zabytých těžko určiti. Dobyta Italy 6 x útočili naši by zpět dobyli ji  však marně. Co zde je krve a masa ! 
Boje zde trvají až do 13. sněží a bouře sněhové 
úř. sp. nesprávná xxxxxxxx

14. až 17. trochu tišeji. Zato velké vánice a mrazi

A poslední záznam
17. Opětně bombardování, opětně Kostabelu  na které není místečka kam by nedopadnul granát. Něco hrozného. Celou noc jak když by to z nebe padalo. Oheň a blesky neuhasínají ***

    Pokud by to byla literatura, dramatický závěr by tomu svědčil. Tohle je dnes vrcholek Costabella, 2762 m.

      Tím zápisky končí, dědeček se vrátil, oženil se, pořídil si mého tatínka a ten mne a já jsem našel tyhle prastaré zápisky...