Prohledat tento blog

11. února 2014

Wohlbekannt

neboli "dobře známá" bývalo v matrikách uvedeno u matky dítěte, jehož otec v danou chvíli znám nebyl.  Identifikace se u žen prováděla jako "Carolus uxor", tedy žena někoho a pokud byla svobodná, pak rodem (Tochter des ...).
     Ke dni 24.9.1825 (MZA 168/11055) je v Dolních Vilémovicích č. 10 uveden záznam o narození Františky a jako matka je uvedena "Angeblich" Anna, dcera Johanna Milostného z Číhalína.
Mimo to se používalo označení "Wahre Name", což znamená "pravé jméno" a dosvědčovali to dva svědci, faráři dobře známí.  Označení "Angeblich=údajně" znamená v podstatě "řekla sama". Číhalín je od Dolních Vilémovic vzdušnou čarou asi 18 km, takže na tu dobu dost z komunikačního dosahu a mohla o sobě v podstatě prohlašovat cokoliv.

     Podle nařízení z roku 1814 matka "angeblich" nemusela udávat své pravé jméno, ovšem při legitimizaci to musel farář opravit za její skutečné jméno. V tomto případě skutečně do matriky byl dopsán otec s odvoláním na záznam o sňatku.
      Další zápis (MZA 169/11055) k datu 26.11.1826 v Dolních Vilémovicích č.p. 10 znamená narození Františka. Musíme obdivovat rychlost, protože mezi prvním a druhým porodem je 14 měsíců.  
Později je k tomuto dítěti opět dopsán otec Franz Czech, ale o tom ještě bude zmínka dále.
     Podobně 8.9. 1829 se narodila Maria (MZA 174/11055) a i zde je později dopsaný zápis zápis, že dítě bylo legitimizováno, viz...  Matka Anna, dcera Johanna Milostného už je ale uvedena "dobře známá", protože když už ji farář dvě děti pokřtil a ona tam na tom statku žila...
     Dolní Vilémovice vždycky byly sedlácká oblast, původně kdysi patřily ke znojemským panstvím, později spadaly do farnosti Valeč a k Třebíči. Asi tam nebyl problém mít děti, ale vzhledem k majetkům mohlo být složitější děti mít oficiálně. Na indikační skice je vidět, že rodina Čechů tam vlastnila hodně polí...
     Naše historie pokračuje o dva roky později. kdy (MZA 178/11055 fol.371) k datu 1.11.1831 je zde další zápis, o narození později zemřelého Tomáše, ovšem již s poznámkou, že dítě bylo legitimizováno svatbou 29.1.1833 fol 220 matriky. Jako matka je uvedena opět dobře známá Anna, dcera Johanna Milostného 
     Samozřejmě, genealog se hned podívá na tento záznam a zjistí ke svému překvapení, že matka je u narození dětí uváděna "dobře známá" dcera Johanna Milostného, nicméně  u tohoto sňatku (MZA 112/11060, fol. 220) je uvedena Anna, ale dcera Matěje Peštala z Čihalína č.20.  Franzovi bylo 41, jí 42. 

V zápisu o narození Tomáše toto ještě není uvedeno. Matrika signatury 11055 od scanu 179 obsahuje zpětné záznamy o legitimizaci narozených dětí, zde je již uváděno pravé jméno matky a všechno to se odvolává na sňatek v roce 1833 
Scan 179 například
A teď pozor, malé farářovo kouzlo:  na fol. 374 se farář odvolává na sňatek v roce 1833, na dalším fol. 375 ovšem pokračuje dále zápisy z roku 1831...
      Přiznám se, že je mi trochu záhadou, jak tohle dokázal...Kde vzal v té matrice volné stránky? Jak to, že číslování folií je souvislé?